Menu

Tsivlou Lake

Tsivlou Lake is a beautiful alpine lake in the mountainous region of Aigialeia surrounded by the slopes of Mount Helmos.